post@teamtrafikkskolemandal.no
Mob: 382 60 200

Team Trafikkskole Mandal AS
Konsul Chr. Salvesens Gate 12
4514 Mandal

Personbil/henger

Klasse B, BE/B96 og Automat

FØREROPPLÆRINGEN

Opplæringen i klasse B har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. En del av opplæringen er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole.

Gode råd

 • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringen! Da lærer du raskere, og det blir tryggere å øvelseskjøre privat.

 • Ta teorikurs på trafikkskolen! (Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)

 • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett

 • Les læreboken grundig flere ganger

 • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre

 • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffet

 

Før du kan begynne øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen

 • Grunnleggende forståelse for trafikk

 • Mennesket i trafikken

 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring

 • Førstehjelp

 • Tiltak ved trafikkulykke

 • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.

Viktig info.

Du kan begynne med Trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år. Er du over 25 år slipper du deler av grunnkurset.