post@teamtrafikkskolemandal.no
Mob: 382 60 200

Team Trafikkskole Mandal AS
Konsul Chr. Salvesens Gate 12
4514 Mandal

Motorsykkel

Klasse A1, A2 og A

FØREROPPLÆRINGEN

Føreropplæringen for lett og tung motorsykkel følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Den nye motorsykkelopplæringen har stor fokus på kjøreteknisk kompetanse, med blant annet obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk.

Gode råd

 • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringen!
 • Ta teorikurs på trafikkskolen! (Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
 • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
 • Les læreboka grundig flere ganger
 • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
 • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffet
 • Ta timer på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskere, og det blir trygt å øvelseskjøre privat

Før du kan begynne å øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, mopedkjøring, motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.